آخرین مطالب : 
شما کاربر میهمان سایت حکیم هستید. (ورود/عضویت)

زنگ تفریح

منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

۱- ریاضی محض: تربیت متخصصان جامع در علم ریاضی که آمادگی لازم را برای ادامه تحصیل در جهت اشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح دانشگاهی داشته باشند.
۲- ریاضی کاربردی: تربیت کارشناسان چندجانبه دارای اندوخته کافی از دانش ریاضی که توانایی تحلیل کمی‌از مسائل صنعتی، اقتصادی و برنامه‌ریزی را کسب نموده و نیز توانایی ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را داشته باشند.
۳- آموزش ریاضی: آشنایی با تشکیلات عمده آموزش ریاضی، شرایط و عوامل مؤثر در تغییرات کمی‌برنامه‌های ریاضی، مقایسه نظام‌‌های آموزشی مکلف، بررسی تاثیر افکار جورج پولیا بر آموزش و یادگیری حل مسئله و نقش او در شکل‌گیری این فرآیند.
آزمون ورود به‌ این دوره برای هر سه گرایش به صورت هماهنگ توسط سازمان سنجش آموزش کشور طی یک مرحله (صبح و بعداز ظهر) و توسط دانشگاه آزاد اسلامی‌طی یک مرحله برگزار می‌گردد.

منابع پیشنهادی برای مطالعه !

زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ، -زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش
زبان تخصصی
۱-زبان تخصصی رشته ریاضی. ۲- زبان تخصصی دکتر نیکوکار.
ریاضی عمومی:
حساب دیفرانسیل و انتگرال: ۱-توماس (ویرایش ۱۰) ۲- سیلورمن (خاص) ۳- آپوستل ۴- مسائل آنالیز ریاضی(ب. پ. دمیدودویچ) ترجمه پرویز شهریاری
معادلات دیفرانسیل:
۱- معادلات دیفرانسیل: ۱- بویس ۲- سیمونز ۳- دکتر نیکوکار ۴- دکتر کرایه‌چیان
احتمالات:
۱- آمار ریاضی، جان‌فروند ۲- مبانی احتمال، شلدون راس٫ ترجمه دکتر پارسیان و دکتر همدانی(ویرایش جدید)
توابع مختلط:
۱- توابع مختلط، چرچیل ۲- سیلورمن ۳- ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد (۲) کریت سینک، مترجم دکتر شیدفر
جبر ۱:
۱- جبر فرالی جلد (۱ و ۲) ۲- مباحثی در جبر هرشتاین ۳- مباحثی در نظریه گروه‌های متناهی نوشته، دکتر علیرضا جمالی ۴- Algebra – Bathacharia (برای شروع کتاب جبر پوران پژوهش به نظرم مناسبه .) ۵- کتاب جبر دکتر سالم کار از دانشگاه شهید بهشتی
آنالیز ریاضی ۱ و ۲ :
۱- آنالیز ریاضی رودین+ انالیز پوران پژوهش (مکمل همدیگه) ۲- آنالیز ریاضی بارتل. ۳- آنالیز ریاضی ، اپوستل ۴- توپولوژی عمومی ، مانکرز ۵ – مثال‌های نقض در آنالیز کلیاوم
آنالیز عددی:
۱- آنالیز عددی (۱) دکتر بابلیان ، انتشارات دانشگاه پیام نور. ۲- آنالیز عددی: مؤلف کندال اتکینسون ، ترجمه: دکتر مهدی دهقان و همکاران
جبر خطی:
۱- جبر خطی،‌هافمن۲- جبر خطی، اونان
منبع تستی:
سؤال‌های آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی نشر کتاب دانشگاهی یا نشر گسترش علوم پایه
منابع زیر (علاوه بر منابع فوق) برای آزمون دانشگاه آزاد اسلامی است.
مبانی‌ریاضی:
۱- مبانی ریاضی، تالیف لین و لین .
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی:
۱- برنامه‌سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسایل نمونه الیوت کافمن، مترجم لیدا جواهر قلم و فرنگیس شاکری
۲- تئوری و مسایل برنامه‌نویسی با C گاتفرید مترجم: شادمان پور
۳- برنامه‌نویسی به زبان پاسکال – مهندس جعفرنژادقمی
تحقیق در عملیات:
۱ –تحقیق در عملیات بازارا. ۲- تحقیق در عملیات ۱، دانشگاه پیام نور، جهانشاهلو.
آموزش ریاضی:
۱- چگونه مسئله را حل کنیم، جورج پولیا، ترجمه احمد آرام. ۲- خلاقیت ریاضی، جورج پولیا، ترجمه پرویز شهریاری. ۳- روان شناسی پرورشی، دکتر سیف.
۴- آموزش تدریس ریاضی دبیرستان ، جان کولب، ترجمه جواد همدانی زاده

منبع : http://www.scriptux.ir


اثباتی جالب و بسیار اسان برای پارادکس راسل

اگر مجموعه ها را به دو دسته ی متعارف و نامتعارف تقسیم کنیم (مجموعه هایی را که خودشان عضو خودشان نباشند متعارف گوییم مثل مجموعه ی اعداد طبیعی و مجموعه هایی را که خودشان عضو خودشان باشند نامتعارف گوییم مثل مجموعه ی مفاهیم انتزاعی که خود این مجموعه یک مفهوم انتزاعی میباشد پس عضو خودش هم هست )حال اگر مجموعه ای مثل مجموعه ی Aرا در نظر بگیریم در اینصورت این مجموعه یا متعارف است یا نا متعارف .اگر مجموعه ی Aرا متعارف فرض کنیم دراین صورت باید یکی از عضو های خودش باشد (همه ی مجموعه های متعارف را در مجموعه یAجمع کردیم )ولی اگر مجموعه ی Aیکی از عضوهای خودش باشد طبق تعریفی که کردیم باید نا متعارف باشد . اگر هم مجموعه ی Aرا یک مجموعه ی نامتعارف فرض کنیم باید بتواند یکی از عضو های خودش باشد در حالی بین عضو های مجموعه ی Aتنها مجموع ه های متعارف وجود دارد و یک مجموعه ی نا متعارف نمی تواند عضو ان باشد
در مورد مجموعه ی Aبه یک تناقض منطقی برمیخوریم این مجموعه نه میتواند متعارف باشد نه نا متعارف و این همان پارادکس راسل میبا شد که میگوید مجموعه ی تمام مجموعه وجود ندارد
منبع : http://www.scriptux.irآیا تابه حال به تاثیرات ریاضی در زندگی خود فکر کرده اید؟آیا ریاضی را در زندگی خود احساس نموده اید؟؟

در اینجا تعدادی از زیبایی های ریاضی را در زندگی به شما یادآوری میکنیم:

درصورت تمایل میتوانید اسلاید زیر را در جه آشنایی با این موضوع زیبا و جالب بانام هندسه فرکتال ببینید.

پاورپوینت هندسه فرکتال


پرونده اش را زیر بغلش گذاشتند و بیرونش کردند
ناظم با رنگ قرمز و چهره برافروخته فریاد کشید :
بهت گفته باشم ، تو هیچی نمی شی ، هیچی
مجتبی نگاهی به همکلاسی هایش انداخت ،
آب دهانش را قورت داد
خواست چیزی بگوید اما ، سرش را پایین انداخت و رفت

برگه مجتبی ،  دست به دست بین معلم ها می گشت
اشک و خنده دبیران در هم آمیخته بود
امتحان ریاضی ثلث اول :
سئوال : یک مثال برای مجموعه تهی نام ببرید
جواب : مجموعه آدم های خوشبخت فامیل ما
سئوال : عضو خنثی در جمع کدام است ؟
جواب : حاج محمود آقا ، شوهر خاله ریحانه
که بود و نبودش در جمع خانواده هیج تاثیری ندارد
و گره ای از کار هیچ کس باز نمی کند
سئوال : خاصیت تعدی در رابطه ها چیست ؟
جواب : رابطه ای است که موجب پینه دست پدرم
بیماری لاعلاج مادرم و گرسنگی همیشگی ماست

معلم ریاضی اشکش را با گوشه برگه مجتبی پاک کرد و ادامه داد
سئوال : نامساوی را تعریف کنید
جواب : نامساوی یعنی ، یعنی ، رابطه ما با آنها ، از مابهتران
اصلا نامساوی که تعریف و تمجید ندارد ، الهی که نباشد
سئوال : خاصیت بخش پذیری چیست ؟
جواب : همان خاصیت پول داری است آقا
که اگر داشته باشی در بخش بیمارستان پذیرش می شوی
و گرنه مثل خاله سارا بعد از جواب کردن بیمارستان تو راه خانه فوت می کنی
سئوال : کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه چه خطی است ؟
جواب : خط فقر ، که تولد لیلا ، خواهرم را ، سریعا به مرگش متصل کرد
برگه در این نقطه کمی خیس بود و غیر خوانا ،
که شاید اثر قطره اشک مجتبی بود

معلم ریاضی ،  ادامه نداد برگه را تا کرد ، بوسید و در جیبش گذاشت
مجتبی دم در حیاط مدرسه رسیده بود ،
برگشت با صدای لرزانش فریاد زد
آقا اجازه : گفتید هیچی نمی شیم ؟ هیچی ؟
بعد عقب عقب رفت ، در حیاط را بوسید
و پشت در گم شد…

(به نقل از سایت  وبلاگ علوم ریاضی ) 

 

🔴کار یک ریاضیدان محض چیست؟

روایتی طنزگونه از زبان دکتر محمد صالح مصلحیان

کار یک ریاضیدان محض چیست؟

روزی ۲ نفر که در بالونی سفر می‌کردند راهشان را گم کردند. سپس به قله یک کوه که فردی بر تارک آن ایستاده بود، نزدیک شدند و از او پرسیدند ما کجا هستیم؟ مرد به فکر فرورفت و لحظاتی بعد گفت: شما در بالون هستید. نسیمی وزیدن گرفت و بالون را به سمت بالا جابجا کرد. یکی از بالون سواران رو به دیگری کرد و گفت: به نظر من آن مرد ریاضیدان محض بود، دیگری گفت از کجا فهمیدی. او گفت: اول این‌که در پاسخ به سوال ما ابتدا فکر کرد، دوم این‌که دقیق‌ترین پاسخ را داد و سوم این‌که بی‌فایده‌ترین جواب را داد! اجازه دهید بعد از این لطیفه به‌ طور جدی به سوال شما برگردیم.

کار یک ریاضیدان محض گسترش مرزهای دانش ریاضی و تعمیق آن است. شما پرسیدید ریاضی محض به چه درد می‌خورد و چه کاربردی دارد؟! جوابتان را با نقل قولی از یکی از استادان مشهور نظریه اعداد کشورمان، دکتر نارنجانی، می‌دهم، ریاضیدان محض مانند یک بولدوزر است که روی سنگلاخ‌ها حرکت می‌کند و با قدرت و هیبت جاده می‌سازد. اینک این دیگرانند که باید از این جاده استفاده کنند. نکته مهم این است که بدون این جاده نمی‌توان راه به جایی برد! البته باید توجه کرد که خط جداکننده مشخصی بین ریاضی محض و ریاضی کاربردی نمی‌توان رسم کرد. به نظر افراد حرفه‌ا‌ی، هر دو زیبایند.پروژه ای که تامل اساتید را برانگیخت…

دانلود کنید (حجم بسیار کم)     download_sttu.ir

 


روزگار دانشجو چگونه میگذرد؟!!

اول ترم: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.
.
سه روز مانده به امتحان: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.
.
دو روز مانده به امتحان: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.
.
شب امتحان: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.
.
یک ساعت مانده به امتحان: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.
.
سر جلسه امتحان: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.
.
هنگام خروج از جلسه: احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)
.
.
یک هفته بعد از امتحان:

احوالات دانشجویان در طول سال !! (طنز)

منبع:http://mathematic2020.blogfa.com/


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توجه کنید که برای نوشتن عبارات ریاضی میتوانید از برنامه نویسی لاتک استفاده کنید.مثال:
[latex]
x^2+y^2
[latex/]
که بانوشتن این کد در قسمت نظرات،حاصل بصورت نمادین ظاهر میشود.