آخرین مطالب : 
شما کاربر میهمان سایت حکیم هستید. (ورود/عضویت)

اردیبهشت ۱۳۹۵

تولید عدد تصادفی در متلب

logo_matlab-sttu.ir
به نام خدا این پست پیرامون تولید عدد تصادفی در متلب و به درخواست دوستان قرار داده شده است. گاه میخواهیم در متلب ماتریسی با سطر و ستون دلخواه به همراه درایه های تصادفی در یک بازه ی دلخواه داشته باشیم. بدین ...